Een uitbreiding bouwen

Bouwaanvraag

Het bouwen van een nieuwe aanbouw wordt het bouwen van een uitbouw genoemd. De term aanbouw heeft vooral te maken met het ontwerp en heeft niets te maken met de functie van het gebouw.

De eerste stap bij het bouwen van een aanbouw is het verkrijgen van toestemming U heeft een bouwvergunning nodig van de plaatselijke autoriteiten’ om een aanbouw te bouwen. Dit vertrouwen is wettelijk vereist om te verzekeren dat de aanbouw volledig zal ingepast worden ten opzichte van de bestaande woning. Om de nodige vergunning voor het bouwen van een aanbouw te bekomen, moet u of een geregistreerde architect in staat zijn

1. Toon aan dat u over de vereiste bouwnormen beschikt om een nieuwe uitbreiding te bouwen.

2. Toon aan dat u over de nodige bouwvaardigheden beschikt om een nieuwe uitbreiding te bouwen. Als algemene regel geldt dat u een gediplomeerd bouwbegeleider moet zijn, anders kan subsidie worden verleend aan mensen die zelf geen aanbouw kunnen realiseren; meestal degenen die pas 10 jaar in het bedrijfsleven werkzaam zijn. Denk er eens over na, heeft u ooit een bakstenen muur gebouwd?

3. Opstellen van documenten met betrekking tot werkzaamheden op het terrein en aangrenzende eigendommen.

4. Maak tekeningen van het voorgestelde gebouw die zullen worden onderworpen aan de bouwaanvraag van de plaatselijke overheid. Dit moet worden gedaan door een geregistreerd architect.

Hoe groot moet de uitbreiding zijn?

De plaatselijke overheid zal voor de voorgestelde afmetingen van het gebouw de naam van het aangrenzende eigendom of gebied moeten opgeven. De lengte en breedte kunnen alleen door de plaatselijke overheid worden gespecificeerd. U wilt zo veel mogelijk informatie over de afmetingen van het gebouw.

Ramen en buitendeuren

Dit is een grote beslissing bij de bouw van El-bestandsuitbreidingen. Het is aan de geregistreerde architect om de aanbouw te ontwerpen volgens de specificaties die in het schema zijn vastgelegd. Tenzij je een groot budget hebt, moet je ervoor zorgen dat de titel van de uitbreiding moet overeenkomen met de naam van het pand. De uitbreiding mag bijvoorbeeld niet bekend staan als ‘Garden limer’, of ‘Tuin halverwege’. De uitbreiding moet niet alleen de grootte die door de lokale autoriteit, moet het ook voldoen aan de voorschriften.

Lees meer:

Bouwbegeleider kosten

bouwbegeleiding